Vyhledávání


Sledování zásilky

Hemann na Facebooku

 

Anti Stress z dopisů


Poznatky s Anti Stressem z logopedické školy

Podáváno u dětí s diagnosou balbuties ( koktavost ).

 • celkem zapojeno 20 dětí s rod. ( děti obdržely 1/2 lahvičky )
 • padáváno 14 až 21 dnů, 2 až 3x denně
 • věková kategorie 7 až 11 let
 • děti dostávaly produkt postupně, tak jak přicházely na terapii, stále dostáváme další informace – aktivně spolupracuje zatím 9 dětí s rod.

L.C.

 • 1. týden – maximální zklidnění
 • 2. týden – výrazná změna – ustálená mluva, odeznívají tiky a posuňky, zvládá i změnu prostředí, návštěvy atp. bez potíží v řeči.
   

L.D.

 • má výrazné tiky v oblasti očí – po 6. dni ustupují, 21. den klidná, veselá, hezky čte, mluva klidnější.

O.T.

 • výrazně se zmírnilo těkání, lépe čte, snadněji a pohotověji odpovídá
 • celkově vyrovnanější.
   

J.J.

 • méně výbušná, klidnější k mladším sourozencům
 • zmírnění tiků
 • cítí se lépe, má menší trému

L.S. - mentálně retardovaná

 • vzkaz telefonicky – nepozorují výraznou změnu (osobně považuji za krátkou dobu podávání)
   

O.P.

 • je méně agresivní, snadněji se uvolňuje, s větší ochotou spolupracuje
 • mluva je klidnější
   

Závěr
Není možné dělat nějaké závěry z tohoto malého vzorku dětí. Jednoznačné však je, že děti jsou vyrovnanější, klidnější je i mluva, netrpí zvýšenou úzkostlivostí či agresivitou. Velmi kladně hodnotím i odeznívání tiků ( to je velmi nápadný jev – pacient těmito problémy zjevně trpí – je nápadný pro okolí ).

 

Varnsdorf  21. 3.  2000                        PeadDR. Pjetášová, v.r.


Vážení,
ráda bych vyjádřila veliké a vděčné díky panu primáři MUDr. Václavu Vydrovi a vám za podstatnou pomoc mé sestře – Martě Kozelkové (1933) z Plzně.

26.1.tohoto roku byla přijata do nemocnice pro frakturu compresivu TH XII s vertikální klínovitou deformací těla. Dostala Jewetův korzet a po měsíci a po měsíci byla propuštěna domů v dosti špatném psychickém stavu. Užívala silná antidepresiva. Při návštěvě jsme ji přivezli Anti Stress. Téže noci spala poprvé od úrazu vcelku 5 hodin, ráno si sama umyla hlavu a dopoledne si šla sama koupit noviny. Od té doby se uklidnila, dostala chuť k životu, netrpí již bolestmi a rychle se celkově uzdravuje. Zatím nesmí sedět, proto mne požádala, abych zatím poděkovala za ní.

S Anti Stressem má dobré zkušenosti celá naše rodina. V minulém roce ho manžel užíval v posledním stadiu rakoviny, neboť mu značně pomáhal nejen psychicky, ale zmírňoval mu i bolesti a kašel. Synové, dcerka i já bychom bez něj nezvládali vypjaté situace, spojené s tímto těžkým obdobím života. Oproti jiným prostředkům působil dlouhodobě harmonicky s nenápadným dozníváním a tím bez následných zvratů. Osvědčil se nám i jako lék proti zánětu dásní a proti bolesti zubů (při zánětu nervu) – jako kloktadlo a používán neředěný.........

Helena D. Cheb


V nedávné době jsem dokončil základní školu a připravoval jsem se na přijímací zkoušky na střední školu. Už odmalička mám trému a ve vypjatých situacích se málo soustředím.

Vzhledem k těmto problémům jsem hledal odbornou pomoc, která se mi dostala prostřednictvím firmy HEMANN a jejich bylinných přípravků. Jedná se o bylinný preparát Anti Stress. Anti Stress jsem začal užívat týden před přijímací zkouškou na střední školu. Při užívání Anti Stressu jsem na sobě pozoroval jeho příznivý účinek. Dokázal jsem se plně soustředit na učení a na práci, kterou jsem právě vykonával.

Nastal den, kdy se konaly přijímací zkoušky. Bez jakékoli trémy a stresu jsem se posadil do lavice a napsal jsem testy. Dostavil se výborný účinek Anti Stressu, testy jsem měl během čtyřiceti minut zpracované a to s dobrým pocitem. Hned na druhý den jsem obdržel zprávu, že jsem byl na školu přijat.

Tímto chci poděkovat firmě HEMANN, která pro nás dokázala vyrobit tak skvělé a účinné produkty z léčivých bylin.

Jaroslav Kupča

pomocí pRSo 3.03 pro HEMANN s.r.o. vyrobilo MrijaStudio 2009